My photo
STPM, dan coretan pelajarnya.

Saturday, October 16, 2010

Percubaan 2010 bagi subjek Sejarah 1


SEJARAH 1-PERCUBAAN NEGERI SEMBILAN

BAHAGIAN A
Jawab dua soalan sahaja.
1. Dengan merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai, jelaskan kepentingan alam sekitar terhadap masyarakat prasejarah ? (25m)
2. Huraikan perkembangan sistem pemerintahan beraja di China pada zaman Dinasti Han? (25m)
3. Bincangkan struktur pentadbiran ketenteraan di India sebelum Islam ? (25m)
4. Huraikan perkembangan sistem perdagangan daripada sistem barter kepada kapitalisme yang berlaku di Eropah.? (25m)
5. Huraikan peranan yang dimainkan oleh Melaka dalam proses penyebaran Islam di Asia Tenggara?. (25m)
6. Bincangkan faktor-faktor orang China melakukan penerokaan dan penjelajahan pada abad pertama masehi hingga abad ke 15 masehi? (25m)
7. Bandingkan ciri-ciri bandar yang terdapat dalam tamadun Mesopotamia dan tamadun Indus? (25m)
8. Bandingkan strategi peperangan antara Tamadun Rom dengan Tamadun Islam ? (25m)
BAHAGIAN B
Jawab dua soalan sahaja.
9. Huraikan perubahan-perubahan masyarakat Arab Jahiliah selepas kedatangan Islam? (25m)
10. Rasulullah bukan sahaja nabi dan rasul, tetapi juga seorang negarawan. Bincangkan ? (25m)
11. Nilaikan kepentingan Piagam Madinah dalam pembentukan ummah di Madinah (25m)
12. Jelaskan pelaksanaan dan kepentingan zakat pada zaman khulafa ar-rasyidin (25m)
13. Bincangkan matlamat pendidikan Islam yang diasaskan oleh Nabi Muhammad s.a.w (25m)
14. Terangkan sumbangan Ibn Batuta dalam penjelajahan dan penerokaan? (25m)
15. Bandingkan ciri-ciri dan kepercayaan masyarakat Alam Melayu dengan masyarakat Jahiliah (25m)
16. Bandingkan konsep ketahanan dan pertahanan antara tamadun Islam dengan tamadun Eropah? (25m)

SEJARAH 1-PERCUBAAN PAHANG 2010

BAHAGIAN A
1) Bincangkan peranan sungai dalam pembentukan dan perkembangan tamadun awal dengan memberikan contoh2 yg sesuai drpd tamadun awal manusia.
2) Dengan merujuk kpd Tamadun Melayu & Mesopotamia, bincangkan perkembangan sisitem pentadbiran pusat dan wilayah.
3) Huraikan faktor2 perubahan yg mendorong kpd kemunculan Negara Bangsa di Eropah.
4) Terangkan konsep sara diri, komerisal & kapitalis. huraikan sebab2 perkembangan sistem kapitalis di Eropah sehingga abad ke 18.
5) Bincangkan idea pemikiran ketenteraan Kautilya pada abad ke 3 Masihi & Nicollo Machieavilli pada abad ke-16 Masihi.
6) Bincangkan perkembangan institusi pendidikan dlm Tamadun Melayu pada zaman sebelum dan selepas kedatangan Islam.
7) Bandingkan sumbangan Marco Polo & Ibn Battutah dlm bidang pelayaran dan penjelajahan.
8) Kewujudan organisasi sosial di Lembah Indus dan China agak unim berbanding dgn tamadun2 lain. bincangkan ciri2 organisasi sosial kedua-dua tamadun berkenaan bagi membuktikan pencapaian ketemadunan masyarakat tetrsebut.
BAHAGIAN B
1) Huraikan golongan masyarakat yg terdapat pada zaman Bani Umayyah.
2) Jelaskn faktor2 serta cara penentangan Quraisy Makkah terhadap dakwah Nabi Muhammad S.A.W. & huraikan cara baginda menghadapi penentangan itu.
3) Nytakn faktor2 dan kesan2 penghijrahan Nabi Muhammad S.A.W. dari Makkah ke Madinah.
4) Piagam Madinah merupakan piagam bertulis yang pertama di dunia. Berikan huraian berhubung dgn kadungan & kepentingan piagam tersebut.
5) Perang Uhud merupakan perang yg ke-2 dlm kelender Islam & ia berlaku pada tahun ke-3 Hijrah. Bincangkan faktor2 serta kesan2 & perisriwa Perang Uhud.
6) Huraikan sejarah penciptaan & penggunaan matawang dlm sistem ekonomi Islam.
7) Bandingkan sistem pndidikan pada zaman Kerajaan Umayyah & kerajaan Abasiyyah.
8) Bincangkan perkaitan antara Hijrah Rasulullah S.A.W. ke madinah dgn sejarah penjelajahan dan penerokaan umat Islam selepas keawafatan baginda.

Bahagian A
1. Huraikan kesan2 kehidupan masyarakat Zaman Neolitik kepada perkembangan tamadun awal manusia.
2. Bincangkan ciri2 sistem pemerintahan beraja di Alam Melayu.
3. Bincangkan sumbangan Kautilya dalam bidang ketenteraan pada Zaman India Klasik.
4. Huraikan perubahan2 dlm sejarah dunia yg berpunca daripada pencapaian peneroka2 Sepanyol dan Portugis pada abad ke-15 dan 16 M.
5. Pendidikan menjadi pemangkin kpd perkembangan tamadun. Nilaikan peranan institusi pendidikan di Alam Melayu.
6. Bincangkan sumbangan dan pencapaian masyarakat Yunani dalam bidang matematik.
7. Bandingkan objektif P & P antara tamadun China dan Islam.
8. Jelaskan ciri2 seni bina menurut pandangan Barat dan Islam.
9. Jelaskan perubahan2 yang berlaku dlm masyarakat Arab selepas kedatangan Islam.
Bahagian B
10. Piagam Madinah merupakan piagam bertulis yg pertama memenuhi syarat2 perlembagaan. Huraikan kepentingan Piagam Madinah kpd pembangunan meayarakat Madinah.
11.Jelaskan peristiwa Perang Uhud dan kesan-kesannya kpd umat Islam dan Musyrikin Mekah.
12 Bincangkan sumber2 baitulmal dan peranannya kpd ekonomi umat Islam.
13. Huraikan kurikulum pendidikan yg dilaksanakan pada zaman Nabi Muhammad S.A.W.
14. Jelaskan sumber ilmu menurut tamadun Islam dan tamadun Barat.
15.Bincangkan matlamat P & P Ibnu Batutta pada abad ke 10M hingga abad ke 14M. Nilaikan sumbangan beliau dlm bidang tersebut.
16.Bincangkan pencapaian dlm bidang seni bina pada zaman kerajaan Bani Umayyah.

 BAHAGIAN A

1. Huraikan peranan setiap lapisan masyarakat dalam tamadun Mesir.
2. Huraikan langkah-langkah yang diambil oleh Shih Huang Ti untuk mengukuhkan sistem   pemerintahan beraja dalam empayar Dinasti Chin.
3. Jelaskan organisasi ketenteraan dalam tamadun Rom pada zaman Augustus Caesar.

4. Huraikan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan di Alam Melayu sebelum abad ke 15 Masehi.

5. Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi matlamat pendidikan dalam tamadun awal.
6. Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sekularisme di Eropah.
7. Sejauhmanakah faktor ekonomi menjadi pendorong aktiviti  penjelajahan dan penerokaan orang Portugis pada abad ke 15M.
8. Jelaskan pengaruh agama dan kepercayaan kepada perkembangan kesenian di India.
BAHAGIAN B
9. Bincangkan peranan golongan Ansar dan Muhajirin terhadap penyebaran Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w.
10. Jelaskan pelaksanaan konsep syura dalam proses pelantikan khalifah pada zaman Khulafa al-Rasyidin.
11. Huraikan aspek kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w dalam bidang ketenteraan dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai.
12. Huraikan perkembangan sistem mata wang pada zaman Khulafa al-Rasyidin sehingga zaman kerajaan Bani Abbasiyah.
13. Bincangkan perkembangan institusi pendidikan Islam di Acheh pada abad ke-17 Masihi.
14. Bincangkan faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan pelbagai mazhab dalam Islam.
15. Bandingkan objektif penjelajahan dan penerokaan antara tamadun Barat dengan tamadun Islam.
16. Bandingkan ciri seni bina Islam dengan seni bina Rom.

SEJARAH 1 – PERCUBAAN PULAU PINANG
BAHAGIAN A
JAWAB 2 ( DUA ) SOALAN SAHAJA
1. Pembandaran adalah proses di mana penduduk tinggal dan bekerja di kawasan yang kecil dan menjalankan kerja-kerja seperti perdagangan, perindustrian dan perkhidmatan. Merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai, huraikan ciri-ciri utama perbandaran terancang dalam  Tamadun awal .
2. Tamadun Mesir, China , India dan Alam Melayu mengamalkan sistem pemerintahan beraja manakala tamadun Yunani dan Rom pula mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi”.Bedasarkan penyataan di atas bincangkan ciri-ciri kedua-dua sistem pemerintahan tersebut.
3. Bincangkan idea pemikiran ketenteraan Kautilya pada abad ke 3 SM dengan Niccolo Machiavaeli pada abad ke 16 M
4. Bincangkan faktor  perkembangan ekonomi dalam tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi.
5. Jelaskan sistem pendidikan yang diamalkan di Athens dan Sparta di dalam Tamadun Yunani.
6. Bincangkan faktor-faktor yang membawa kepada aktiviti penjelajahan dan penerokaan China dan kesannya kepada tamadun tersebut.
7. Huraikan taktik dan strategi peperangan yang diamalkan oleh tamdun Rom dan tamadun Islam.
8. Bandingkan konsep kejadian dan peranan manusia mengikut pandangan Islam dengan pandangan Barat.
Bahagian B
JAWAB 2 ( DUA ) SOALAN SAHAJA
9. Huraikan keadaan masyarakat di Kota Madinah sebelum penghijrahan nabi Muhammad saw dan umat Islam Kota Makkah
10. Piagam Madinah merupakan piagam bertulis pertama di dunia. Berikan huraian berhubung dengan kandungan dan kepentingan piagam tersebut.
11. Bincangkan etika dan tatacara peperangan yang dianjurkan oleh Islam dengan memberi contoh-contoh yang jelas.
12. Jelaskan Fungsi Zakat Dan Pelaksanaannya pada zaman Bani Umayyah.
13. Bincangkan perkembangan institusi pendidikan Islam di Acheh pada abad ke-17 Masihi.
14. Bincangkan aktiviti dan sumbangan Ibn Battutah dalam bidang pelayaran dan penjelajahan.
15. Bandingkan dasar pemerintahan Khulafa ar-Rashidin dengan pemerintahan Bani Umaiyah.
16. Bincangkan sumbangan Marco Polo dan al-Mas’udi kepada tamadun manusia.   


SEJARAH 1 - PERCUBAAN SELANGOR

Bahagian A
Jawab dua soalan sahaja
1 Bincangkan peranan pelbagai golongan masyarakat pada zaman Tamadun Indus dan China . [25]
2 Huraikan usaha-usaha yang diambil oleh Shih Huang Ti untuk mengukuhkan sistem pemerintahan empayarnya pada zaman Dinasti Chin . [25]
3 Bincangkan sumbangan tokoh pemikir ketenteraan Kautilya dan Sun Tzu dalam bidang ketenteraan. [25]
4 Huraikan perkembangan ekonomi komersil antara tahun 1500 Masihi sehinga tahun 1800 Masihi di Eropah Barat. [25]
5 Bincangkan kurikulum pendidikan dalam tamadun China. [25]
6 Jelaskan sumbangan bidang matematik Mesir dan Mesopotamia kepada perkembangan tamadun manusia. [25]
7 Huraikan sumbangan Marco Polo dan Ibnu Batuttah dalam bidang penjelajahan dan penerokaan kepada perkembangan tamadun manusia. [25]
8 Bandingkan ciri-ciri utama seni bina pada zaman empayar Rom dengan tamadun Islam.[25]
Bahagian B
Jawab dua soalan sahaja
9 Huraikan kepercayaan dan keagamaan antara masyarakat Arab Jahiliyah dan Islam. [25]
10 Jelaskan isi kandungan Sahifah Madinah dan kepentingan Piagam tersebut dalam pentadbiran Nabi Muhammas s.a.w di Madinah . [25]
11 Huraikan perlaksanaan cukai kharaj pada zaman Bani Umayyah. [25]
12 Huraikan perkembangan institusi pendidikan di Acheh pada abad ke 17 Masihi sehingga abad ke 18 Masihi. [25]
13 Bincangkan faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan pelbagai jenis aliran mazhab dalam Islam. [25]
14 Jelaskan sumbangan al- Istakhri dalam bidang geografi dan pelayaran. [25]
15 Bincangkan pencapaian Tamadun India dengan tamadun Islam dalam bidang perubatan .[25]
16 Bandingkan sistem ketenteraan Islam dengan sistem ketenteraan dalam tamadun Rom. [25]

No comments: